SURF-veckan

14-19 januari 2024

Föreläsare

Kursen fullbokad

Anmäl till reservplats här

 

 

Henrik Leonhardt, kursledare

Med dr, överläkare, radiologi

Klara Sahlén

Doktorand, ST-läkare i radiologi

Maria Lönnemark

Docent, överläkare, radiologi

Anders Magnusson, 

Professor, överläkare, radiologi

Johan Heinius

Överläkare, urologi

Jonas Wallström

Med. dr. Specialistläkare, radiologi

Mikael Hellström

Professor, överläkare, radiologi

Elisabeth Eriksson

Läkare, radiologi

Ulf Nyman

Docent, överläkare, radiologi

Pontus Zaar 

Teknisk support, specialistläkare, radiologi.

Maja Ekman

Bitr överläkare, radiologi

Ralph Peeker 

Professor, överläkare, urologi