SURF-veckan

15-20 januari 2023

Upplysningar och hur du anmäler dig

Kursdatum:

15 - 20 januari 2023

Kursort:

Storhogna Högfjällshotell, www.storhogna.se

Deltagarantal:

Antalet deltagare är begränsat till c:a 40

Kursavgift:

10.900 kr exkl. moms t.o.m den 15 oktober 2022. 12.500 kr exkl. moms efter den 15 oktober 2022. Kursavgiften innefattar kurs, kursmaterial, för- och eftermiddagsfika. (Kursavgiften faktureras)

Logi:

Helpension söndag kväll – fredag lunch (dryck till maten ingår ej) Pris i enkelrum 14.063 kr exkl. moms. Pris per person i dubbelrum 10.883 kr exkl. moms.

Medföljande:

Familjemedlemmar och andra medföljande är alltid välkomna. Pris för medföljande i dubbelrum 13.604 kr inkl. moms.

Avbokningsregler:

Fram till den 1 november 2022 kan avbokning ske mot en avgift på 1000 kr. Efter den 1 november 2022 ingen återbetalning av kursavgift eller avgift för logi och helpension.

Avbokningsreglerna gäller även medföljande anhörig/vän.

Force majeur:

Strejk, lockout, eldsvåda, explosion, krig eller krigstillstånd, pandemi, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför arrangörens kontroll, som omöjliggör genomförandet av arrangemanget, berättigar arrangören att häva avtalet utan skyldighet att återbetala inbetalda avgifter eller att utge skadestånd. Den del av inbetald deltagaravgift som inte förbrukats för arrangemangets kostnader, skall dock återbetalas till deltagaren.

Resa:

Resa till och från Storhogna arrangeras av deltagarna själva. Det går både flyg och tåg till Östersund. Se Storhognas hemsida för många olika alternativ samt https://www.snalltaget.se/destinationer/vemdalen. Upphämtning vid flygplats resp tågstation kan bokas via Storhogna Fjällhotell

Observera att det är samling söndagen den 15 januari kl 20.00 för en gemensam middag.

Fredag den 20 januari går abonnerad buss från Storhogna till Östersund C och flygplats. Bussen avgår kl 12.00 och beräknas anlända till Östersund C cirka kl 14.00 och flygplatsen cirka kl 14.45. Pris: 250 kr

 

Anmälan

FULLBOKAD! Anmäl till reservplats!

Delmål för ST:

b3, c1, c2, c4, c7, c12 som avser urogenital radiologi

Upplysningar:

Kjerstin Ädel Malmborg

MedKonf AB

Myntgatan 14 214 59 Malmö

Telefon: 0737-029402

e-post: kjerstin@medkonf.se

Anmälan

Den begränsande faktorn för deltagarantalet är antalet rum på hotellet. Många av rummen är stora familjerum. Om du är beredd att dela rum med någon kollega så ökar dina chanser att komma med på kursen.